Önismereti és Önfejlesztö Esték

Kétszer hat alkalmas önismereti és önfejlesztö est-sorozat

Májustól kéthetente, hétköznap esténként kerül megrendezésre a 6 alkalmas Önismereti foglalkozás. Allport szerint az érett személyiségre hét dolog jellemzö. Az önismereti csoport célja, ezen jellemzök fejlesztése önmagunkba.

A foglalkozások témái és idöpontjai:

 1. Hogyan lehetek az, aki szeretnék lenni?
  1. Hogyan érhetném el céljaimat? Mi áll vágyaim útjában és hogyan kerekedhetek felül rajtuk?
 2. Az érzelmeink titkos nyelve
  1. Megismerkedünk a jónak és rossznak nevezett alap érzelmeinkkel, amik hatással vannak viselkedésünkre, döntéseinkre, kapcsolatainkra és egész életünkre
 3. Hat emberi szükséglet 
  1. Életünk folyamán különbözö szükségleteink kielégítésére törekszünk
  2. Létezik hat alap szükséglet, melyek kisebb nagyobb mértékben fontosak számunkra. Ezek megismerésével képesek leszünk lelkünk mélyebb szintjének megértésére
 4. A Munka nevezetü technika Byron Katietöl
  1. Szenvedésünket a saját gondolataink és az azokban való hitü okozza. Amint sikerül megváltoztatnunk a gondolatainkat, megállítjuk a szenvedést is.
 5. Szerelemröl, szeretetröl
  1. Mitöl lesz sikeres egy párkapcsolat? Milyen fajtái vannak egy kapcsolatnak? Milyen párkapcsolatban vagyunk mi most?
 6. A pénz és én
  1. Milyen a viszonyom a pénzzel? Hogyan bánhatnék jobban vele?

Születésünktöl kezdve folyamatosan fejlödünk. Ennek egyik célja, hogy érett személyiséggé váljunk életünk során. Allport, amerikai pszichológus szerint az érett személyiség jellemzöi a következök:

 1. Az érett személyiség képes egész életében fejlödni – viselkedését tudatos, funkcionális autonómiával összefüggö folyamatok irányítják. Az éretlen személyiséget ezzel ellentétben inkább tudattalan folyamatok uralják.
 2. Az érett személyiség én-kiterjesztése széles körü – aktívan végzi a munkáját, s emellett hobbija van, elkötelezetten bekapcsolódik a közösségi tevékenységekbe. Képes a másokhoz való érett kötődésre, de ezzel együtt az önszeretetre is.
 3. Bensöséges kapcsolatokat alakít ki – jellemzi az intimitás és az együttérzés, de ezeket az érzéseket nem hatják át torzító negatív tapasztalatok. Tolerálja a különbözöségeket, elfogadja és felfedezi más emberek lelki „rokonságát”.
 4. Érzelmi biztonság és önelfogadás jellemzi – pozitív képe van önmagáról, ezért elviseli a frusztráló és irritáló eseményeket is, hatásukra nem keseredik meg, és nem válik ellenségessé.
 5. Realisztikus percepció – a világ eseményeit megkülönbözteti a saját vágyképeitöl és fantáziáitól. Megtanul megbirkózni a problémákkal, kerüli a defenzív magatartást.
 6. Önobjektifikáció – képes „rátekinteni” a saját viselkedésére, azaz „önmagát kívülröl látni”. (Ennek egyik megnyilvánulása akár a humor, vagy az önirónia is lehet.)
 7. Egységes életfilozófia – szilárd az értékorientációja és differenciált a vallási érzülete, valamint megfelelö szintüek a lelkiismereti funkciók.

A csoport részvételi díja 24.000Ft / 6 alkalom, 13.500Ft / 3 alkalom és 5.000Ft / 1 alkalom. Több alkalomra való regisztáció esetén az összeg az elsö program elött egy összegben fizetendö.