Önismereti és önfejlesztö csoport

Önismereti és Önfejlesztö Csoport

Tíz alkalmas önismereti és önfejlesztő csoport indul  2018 Szeptemberben!

Születésünktöl kezdve folyamatosan fejlödünk. Ennek egyik célja, hogy érett szeméyliséggé váljunk életünk során.

Allport, amerikai pszichológus szerint az érett személyiség jellemzöi a következök:

 1. Az érett személyiség képes egész életében fejlődni – viselkedését tudatos, funkcionális autonómiával összefüggö folyamatok irányítják. Az éretlen személyiséget ezzel ellentétben inkább tudattalan folyamatok uralják.
 2. Az érett személyiség én-kiterjesztése széles körű – aktívan végzi a munkáját, s emellett hobbija van, elkötelezetten bekapcsolódik a közösségi tevékenységekbe. Képes a másokhoz való érett kötödésre, de ezzel együtt az önszeretetre is.
 3. Bensőséges kapcsolatokat alakít ki – jellemzi az intimitás és az együttérzés, de ezeket az érzéseket nem hatják át torzító negatív tapasztalatok. Tolerálja a különbözöségeket, elfogadja és felfedezi más emberek lelki „rokonságát”.
 4. Érzelmi biztonság és önelfogadás jellemzi – pozitív képe van önmagáról, ezért elviseli a frusztráló és irritáló eseményeket is, hatásukra nem keseredik meg, és nem válik ellenségessé.
 5. Realisztikus percepció – a világ eseményeit megkülönbözteti a saját vágyképeitöl és fantáziáitól. Megtanul megbirkózni a problémákkal, kerüli a defenzív magatartást.
 6. Önobjektifikáció – képes „rátekinteni” a saját viselkedésére, azaz „önmagát kívülröl látni”. (Ennek egyik megnyilvánulása akár a humor, vagy az önirónia is lehet.)
 7. Egységes életfilozófia – szilárd az értékorientációja és differenciált a vallási érzülete, valamint megfelelö szintüek a lelkiismereti funkciók.

Az önimsereti csoport célja, hogy ezeket a jellemzöket fejlesszük önmagunkba. A program szerves részét képezi a pszichodráma, a hipnózis, a családállítás, Body work, művészetterápiás eszközök, különbözö energia technikák és meditációk. Ezekböl jön létre egy Test-Elme-Lélek módszer, mely magában foglalja a pszichológia tudományosságát, Kelet titkait, Dél-Amerika bölcsességeit, a spiritualitást és az energia világát.

A 9 alkalom alatt a következő kérdésekkel foglalkozunk:

 • Ki is vagyok én valójában?
 • Mi jó nekem és mi nem?
 • Merre haladok?
 • Mit akarok elérni az életemben?
 • Mik az erösségeim, amikre építhetek?
 • Életcél megtalálása és a célok elérésének tervezése.
 • A múlt fájdalmas eseményeinek feldolgozása és elengedése – még azok is, melyekre tudatosan nem emlékszünk.
 • Régi szokások, hiedelmek és berögzödések elhagyása, melyek már nem szolgálnak minket (pl.: dohányzás, körömrágás, halogatás, nassolás, önbizalom hiány és így tovább).
 • Új szokások, hiedelmek kialakítása (pl.: magabiztosság, optimizmus, türelem, rendszeres testmozgás, egészséges életmód és még sok más).

A csoport kezdése 2018. Szeptember 22. Ezt követően okt 20., nov 17., dec 15., jan 19., feb 16., március 16., ápr 20., máj 18. és júni 15.

A csoport részvételi díja 16.000Ft/alkalom, amit minden alkalommal elöre fizetendö, így az utolsó alkalommal nem kell majd fizetni. A regisztráció az elsö alkalom befizetésével végleges.

Aki a programot egy összegben kifizeti, az 12.000Ft kedvezményt kap.