Önismereti és önfejlesztö csoport

Önismereti és Önfejlesztö Csoport

Kilenc alkalmas önismereti és önfejlesztő csoport indul várhatóan 2018 Szeptemberben!

Születésünktöl kezdve folyamatosan fejlödünk. Ennek egyik célja, hogy érett szeméyliséggé váljunk életünk során.

Allport, amerikai pszichológus szerint az érett személyiség jellemzöi a következök:

 1. Az érett személyiség képes egész életében fejlődni – viselkedését tudatos, funkcionális autonómiával összefüggö folyamatok irányítják. Az éretlen személyiséget ezzel ellentétben inkább tudattalan folyamatok uralják.
 2. Az érett személyiség én-kiterjesztése széles körű – aktívan végzi a munkáját, s emellett hobbija van, elkötelezetten bekapcsolódik a közösségi tevékenységekbe. Képes a másokhoz való érett kötödésre, de ezzel együtt az önszeretetre is.
 3. Bensőséges kapcsolatokat alakít ki – jellemzi az intimitás és az együttérzés, de ezeket az érzéseket nem hatják át torzító negatív tapasztalatok. Tolerálja a különbözöségeket, elfogadja és felfedezi más emberek lelki „rokonságát”.
 4. Érzelmi biztonság és önelfogadás jellemzi – pozitív képe van önmagáról, ezért elviseli a frusztráló és irritáló eseményeket is, hatásukra nem keseredik meg, és nem válik ellenségessé.
 5. Realisztikus percepció – a világ eseményeit megkülönbözteti a saját vágyképeitöl és fantáziáitól. Megtanul megbirkózni a problémákkal, kerüli a defenzív magatartást.
 6. Önobjektifikáció – képes „rátekinteni” a saját viselkedésére, azaz „önmagát kívülröl látni”. (Ennek egyik megnyilvánulása akár a humor, vagy az önirónia is lehet.)
 7. Egységes életfilozófia – szilárd az értékorientációja és differenciált a vallási érzülete, valamint megfelelö szintüek a lelkiismereti funkciók.

Az önimsereti csoport célja, hogy ezeket a jellemzöket fejlesszük önmagunkba. A program szerves részét képezi az Önhipnózis, a Munay-ki, különbözö energia technikák és a Tantra alapjai. Ezekböl jön létre egy Test-Elme-Lélek módszer, mely magában foglalja a pszichológia tudományosságát, Kelet titkait, Dél-Amerika bölcsességeit, a spiritualitást és az energia világát.

A 9 alkalom alatt a következő kérdésekkel foglalkozunk:

 • Ki is vagyok én valójában?
 • Mi jó nekem és mi nem?
 • Merre haladok?
 • Mit akarok elérni az életemben?
 • Mik az erösségeim, amikre építhetek?
 • Életcél megtalálása és a célok elérésének tervezése.
 • A múlt fájdalmas eseményeinek feldolgozása és elengedése – még azok is, melyekre tudatosan nem emlékszünk.
 • Régi szokások, hiedelmek és berögzödések elhagyása, melyek már nem szolgálnak minket (pl.: dohányzás, körömrágás, halogatás, nassolás, önbizalom hiány és így tovább).
 • Új szokások, hiedelmek kialakítása (pl.: magabiztosság, optimizmus, türelem, rendszeres testmozgás, egészséges életmód és még sok más).

A program többek között a következő elemeket tartalamazza:

 • Önhipnózis – A 7th Path önhipnózis technika elsajátítása
 • Munay-ki – az inkáktól származó rítusokba való beavatás
 • Négy Elem (Tüz, Víz, Föld, Levegö) – megismerkedés és összekapcsolódás a Négy Elemmel meditációk segítségével
 • Csakrák és energiák – elmélet és csakratisztítási technikák megismerése
 • Archetípus meditáció
 • Byron Katie: A Munka
 • Tantrikus gyakorlatok
 • Tánc, Jóga, Zene
 • Légzö gyakorlatok
 • Videók, Könyvek megismerése és sok más

A csoport kezdése 2018. ősz. Ezt követően 4-6 hetente találkozunk 9 alkalommal.

A csoport részvételi díja 25.000Ft/hétvége, amit minden alkalommal elöre fizetendö, így az utolsó alkalommal nem kell majd fizetni. A regisztráció az elsö hétvége befizetésével végleges.

Aki a program felét egy összegben kifizeti, az 12.500Ft kedvezményt kap.